Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Aneta Rudnik

Aneta Rudnik

Zastępca notarialny Izby Notarialnej w Katowicach.

Egzamin notarialny z wynikiem pozytywnym złożyłam we wrześniu 2020 roku. Wcześniej, w latach 2017-2020 odbywałam aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Katowicach. Jestem absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukończyłam w 2016 roku uzyskując tytuł magistra prawa. Nadto, ukończyłam studia administracyjne na tymże Wydziale, uzyskując tytuł zawodowy magistra w 2017 roku.

W lutym 2019 roku ukończyłam dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W Kancelarii Notarialnej Iwony Samorzewskiej w Gliwicach pracuję od lipca 2018 roku.