Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Warto wiedzieć

Co to jest wypis?

Wypis aktu notarialnego jest dokumentem wydawanym w Kancelarii Notarialnej osobom, które brały udział w akcie (osobiście lub przez pełnomocnika) bądź osobom wyraźnie w tym akcie wskazanym. Zawiera on dokładną treść aktu notarialnego i ma moc prawną oryginału.

Co to jest intercyza?

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska. Zawierana jest ona pomiędzy małżonkami lub osobami dopiero wstępującymi w związek małżeński, chcącymi mieć rozdzielność majątkową. Od momentu jej podpisania majątek wspólny przestaje istnieć, a małżonkowie dysponują wyłącznie swoimi majątkami, o których decydują samodzielnie. Do podpisania intercyzy potrzebna jest zgoda obu stron i ich osobista obecność. Przed wizytą w Kancelarii…
Read more

Czym jest księga wieczysta

Księga wieczysta stanowi rejestr publiczny, w którym zawarto wszystkie informacje o danej nieruchomości. Dzięki temu dokumentowi jasny jest stan prawny domu, mieszkania lub działki gruntu . Każdy, kto zechce wziąć kredyt lub zakupić nieruchomość, powinien dobrze zapoznać się z treścią zawartą w księdze wieczystej. W ten sposób dowie się, czy na nieruchomości, którą chce kupić…
Read more

Odwołanie pełnomocnictwa

Cofnięcie pełnomocnictwa Udzielenie pełnomocnictwa polega na upoważnieniu osoby trzeciej do realizacji określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. To, jaki zakres czynności może wykonywać pełnomocnik, musi być szczegółowo określone w treści takiego dokumentu. W rezultacie, osoba trzecia reprezentuje mocodawcę np. przy konkretnej czynności prawnej. W związku z tym cofnięcie pełnomocnictwa będzie miało skutek odwrotny – spowoduje,…
Read more

Zachowek

Nie zawsze jest tak, że w testamencie, a zatem zapisie ostatniej woli zmarłego, pojawiają się najbliżsi członkowie rodziny. Spadkodawca może dowolnie zarządzać swoim majątkiem, w testamencie uwzględniając te osoby, które jego zdaniem na to zasłużyły. Mogłoby to jednak doprowadzić do sytuacji, w której bliscy zmarłego pozostaliby pominięci przy dziedziczeniu. Zabezpieczeniu ich interesu służy zachowek, wynikający…
Read more

Data pewna

Data pewna to określenie na notarialne poświadczenie daty okazania dokumentu. Jest formą zabezpieczenia przed tzw. antydatowaniem pism i odgrywa ważną rolę zwłaszcza w sprawach wymagających przedstawienia dowodów (np. umów pisemnych). Dzięki dacie pewnej można więc dowieść, że pismo faktycznie istniało w dniu, w którym zostało okazane notariuszowi. Pozwala to uniknąć posądzenia o sfałszowanie dokumentacji, co…
Read more