Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa

Cofnięcie pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa polega na upoważnieniu osoby trzeciej do realizacji określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. To, jaki zakres czynności może wykonywać pełnomocnik, musi być szczegółowo określone w treści takiego dokumentu. W rezultacie, osoba trzecia reprezentuje mocodawcę np. przy konkretnej czynności prawnej. W związku z tym cofnięcie pełnomocnictwa będzie miało skutek odwrotny – spowoduje, że upoważnienie zostanie odwołane.

Odwołanie pełnomocnictwa może mieć charakter całościowy lub częściowy. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że udzielone wcześniej pełnomocnictwo może być: ogólne (osoba trzecia dokonuje wszelkich czynności związanych z tzw. zwykłym zarządem), ograniczone do czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe), albo tylko do konkretnej czynności prawnej (czyli szczególne). W dokumencie zawierającym odwołanie pełnomocnictwa notarialnego musi więc znaleźć się informacja o tym, czy pełnomocnictwo zostaje cofnięte w całości czy tylko w pewnym zakresie.

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Można zrobić to w dowolnym momencie i w dowolnej formie poprzez oświadczenie złożone pełnomocnikowi. Co więcej, cofnięcie pełnomocnictwa nie wymaga zgody pełnomocnika. Taka decyzja jest zazwyczaj efektem niewłaściwego zarządzania ze strony pełnomocnika, np. popełniania błędów czy realizacji czynności nie do końca zgodnych z wolą czy interesem mocodawcy. Niezależnie od tego, czy umocowanie zostało udzielone pisemnie lub w formie aktu notarialnego w kancelarii, jego cofnięcie może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia pisemnego (jest to najczęściej wybierana forma), ustnego, drogą elektroniczną, albo również w formie aktu notarialnego. Przy czym, przy postępowaniu związanym z przeniesieniem własności nieruchomości wymagane jest, aby zarówno udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie, jak i jego odwołanie, było dokonane właśnie w formie aktu notarialnego (mówi o tym art. 158 oraz art. 98 Kodeksu cywilnego).