Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Czym jest księga wieczysta

Czym jest księga wieczysta

Księga wieczysta stanowi rejestr publiczny, w którym zawarto wszystkie informacje o danej nieruchomości. Dzięki temu dokumentowi jasny jest stan prawny domu, mieszkania lub działki gruntu . Każdy, kto zechce wziąć kredyt lub zakupić nieruchomość, powinien dobrze zapoznać się z treścią zawartą w księdze wieczystej. W ten sposób dowie się, czy na nieruchomości, którą chce kupić (domu , mieszkaniu działce) nie ciążą zaległe zobowiązania finansowe lub czy lokal nie posiada więcej niż jednego właściciela albo też czy nie ma innych osób uprawnionych do korzystania z mieszkania (służebność).
Księga wieczysta składa się z kilku działów obejmujących najistotniejsze, dotyczące nieruchomości informacje: geodezyjne, adresowe, a także dotyczące właściciela i przysługujących mu praw, obciążeń nieruchomości oraz hipotek.

Charakter ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017 r. poz. 1007). Jest to dokument stwierdzający głównie to, kto jest prawnym właścicielem lokalu. Stanowi zabezpieczenie interesów zarówno sprzedającego, jak i kupującego nieruchomość.

Do obowiązków notariusza w tym przypadku należy:

  • sporządzenie wniosku o wpis do księgi wieczystej w formie aktu notarialnego,
  • wystąpienie ( w formie elektronicznej)  z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej,
  • obliczenie oraz pobranie opłaty sądowej.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece została poszerzona o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.). Na mocy tej zmiany możliwość składania wniosków o wpis do księgi wieczystej w formie elektronicznej otrzymali notariusza, naczelnicy urzędów skarbowych oraz komornicy sądowi.