Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Co to jest wypis?

Co to jest wypis?

Wypis aktu notarialnego jest dokumentem wydawanym w Kancelarii Notarialnej osobom, które brały udział w akcie (osobiście lub przez pełnomocnika) bądź osobom wyraźnie w tym akcie wskazanym. Zawiera on dokładną treść aktu notarialnego i ma moc prawną oryginału.