Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Co to jest intercyza?

Co to jest intercyza?

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska. Zawierana jest ona pomiędzy małżonkami lub osobami dopiero wstępującymi w związek małżeński, chcącymi mieć rozdzielność majątkową. Od momentu jej podpisania majątek wspólny przestaje istnieć, a małżonkowie dysponują wyłącznie swoimi majątkami, o których decydują samodzielnie.

Do podpisania intercyzy potrzebna jest zgoda obu stron i ich osobista obecność. Przed wizytą w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach najlepiej uzgodnić wcześniej warunki i zasady takiej umowy. Do podpisania intercyzy potrzebne są dowody osobiste/paszporty oraz akt małżeństwa (w przypadku małżonków).