Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Przydatne linki

W celu ułatwienia zdobycia niektórych informacji niezbędnych przy czynnościach notarialnych poniżej przedstawiamy linki do stron internetowych, na których znajdziecie Państwo takie informacje.

Elektroniczna księga wieczysta

Sytem teleinformatyczny umożliwiający dostęp do treści księgi wieczystej.

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia

Rejestr, w którym odnotowuje się stwierdzenie nabycia spadku – akt poświadczenia dziedziczenia po osobie zmarłej.

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Narzędzie służące do uzyskania informacji o danym podmiocie gospodarczym, który jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sąd Okręgowy w Gliwicach


Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych


Internetowy System Aktów Prawnych