Jana Siemińskiego 14/3, 44-100 Gliwice
(32) 331 64 09
iwonasamorzewska@rejent.pl

Data pewna

Data pewna

Data pewna to określenie na notarialne poświadczenie daty okazania dokumentu. Jest formą zabezpieczenia przed tzw. antydatowaniem pism i odgrywa ważną rolę zwłaszcza w sprawach wymagających przedstawienia dowodów (np. umów pisemnych). Dzięki dacie pewnej można więc dowieść, że pismo faktycznie istniało w dniu, w którym zostało okazane notariuszowi. Pozwala to uniknąć posądzenia o sfałszowanie dokumentacji, co jest niezwykle istotne w przypadku konieczności urzędowego poświadczenia daty, w jakiej dokonano określonej czynności prawnej.